קלין אופיס פילטר - הוכחות יעילות קלין אופיס
דף הבית >> הוכחות יעילות קלין אופיס
 
תעודת איכות למסנן הקלין אופיס לאחר בדיקת מעבדה
תעודת מאיגוד המדפסות העולמי כי מסנן הקלין אופיס בטוח לשימוש במדפסות לייזר ומכונות צילום
תמונת הקלין אופיס פילטר למדפסת לייזר חדש ולאחר 20000 הדפסות
גרף מעבדה המראה את יעילות הקלין אופיס פילטר למדפסת לייזר בעבודה ממדפסת לייזר , 15 מחזורים של 20 דפים כל אחד , הגרף האדום מראה את רמת הסינון הגבוהה של מסנן הקלין אופיס, הגרף הירוק מראה את רמת הזיהום ללא מסנן הקלין אופיס , הגרף הכחול מראה כאשר המדפסת כבויה.